เครือข่ายส่วนบุคคล

ไอคอนของ IDevice ส่วนบุคคล

PAN คือ "ระบบการติดต่อสื่อสารไร้สายส่วนบุคคล" ย่อมาจาก Personal Area Network หรือเรียกว่า BluetoothPersonal Area Network (PAN)คือเทคโนโลยีการเข้าถึงไร้สายในพื้นที่เฉพาะส่วนบุคคล โดยมีระยะทางไม่เกิน 1เมตร และมีอัตราการรับส่งข้อมูลความเร็วสูงมาก (สูงถึง 480 Mbps)(1)

 

(2)

ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
(1)http://ruknutt.blogspot.com/2008/11/pan-pan-personal-area-network.html   (2)http://www.google.co.th/imglanding?q=%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B7%