อุปกรณ์การสื่อสาร

อุปกรณ์พิ้นฐานที่จำเป็นต่อการสื่อสารข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ ได้แก่ โมเด็ม มัลติเพล็กซ์เซอร์ คอนเซนเตรเตอร์ คอนโทรลเลอร์ และเทอร์มินัล ซึ่งเราจะศึกษาระบบการทำงานประโยชน์ ขอบเขตจำกัดของอุปกรณ์เหล่านี้รวมทั้งอุปกรณ์อื่นๆอีก เช่น เกตเวย์ เราเตอร์ บริดจ์ และรีพีดเตอร์ เป็นต้น(1)

ไอคอนของ IDevice ตัวอย่างอุปกรณืสื่อสาร
แสดงรูปภาพ โมเดม
โมเดม
แสดงรูปภาพ ฮับ
ฮับ
แสดงรูปภาพ เร้าเตอร์
เร้าเตอร์
แสดงรูปภาพ สวิตซ์
สวิตซ์

แหล่งอ้างอิง

(1)http://cptd.chandra.ac.th/selfstud/datacom/hw.htm

รูปภาพ http://www.chakkham.ac.th/technology/network/commueqp.html