เกดเวย์

ไอคอนของ IDevice เกดเวย์
เกตเวย์ เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อีกอย่างหนึ่งที่ช่วยในการสื่อสารข้อมูล คอมพิวเตอร์หน้าที่หลักคือช่วยให้เครือข่ายคอมพิวเตอร์  2 เครือข่ายหรือมากกว่า ซึ่งมีลักษณะไม่เหมือนกันสามารถติดต่อสื่อสารกันได้เหมือนเป็นเครือข่าย เดียวกัน

 


ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
http://www.thaigoodview.com/library/contest2552/type2/tech04/24/n2.html