ขณะนี้คุณอยู่ที่ :: หน้าแรก > ฟังก์ชั่น main()
  เมนูลัด ::
 
 

       ฟังก์ชั่น main() คือ ฟังก์ชั่นพื้นฐานของทุกโปรแกรมภาษา C ซึ่งเหมือนฟังก์ชั่นอื่นๆที่มี Parameter และ Value เพียงแต่ว่า
ค่า Value จะคืนไปที่ระบบปฎิบัติการ แต่ฟังก์ชั่นอื่นๆจะคืนมาที่ main()
       ในการเขียนโปรแกรมภาษา C พื้นฐานนี้จะใช้ฟังก์ชั่น main ที่เป็นแบบ void คือไม่รับค่า Parameter และไม่คืนค่า Value

       การใช้ฟังก์ชั่น main() จะเป็นดังนี้

       main()
        {
       }

       ด้านบน เราได้ประกาศฟังก์ชั่น main() ซึ่งจะมีชุดของคำสั่งอยู่ใน { } หรือ เซตตามคณิตศาสตร์นั่นเอง

      ระวัง!! ภาษา C เป็นภาษาที่เป็น Case-Sensitive หรือ การใส่ตัวใหญ่เล็กนั้นมีผล เช่น main() ,Main() ,MAIN() ,MaIn() นั้นไม่เหมือนกัน

       ตัวอย่างโปรแกรมภาษา C
				#include‹stdio.h>

/* This program will display Hello World in console */
// By Noppawit Lertutsahakul ,Nut Jankittivorapong ,Sira Simmee

main()
{
	printf("Hello World");

getch();
}

       ในโปรแกรมดังกล่าวจะได้ค่าที่ตอบกลับมาที่หน้าจอ console ว่า Hello World ดังรูป

TIPS! * การใส่คำวิจารณ์ หรือ comment ลงใน code ของโปรแกรมทำได้โดยใส่เครื่องหมาย // ด้านหน้าบรรทัดดังด้านบน หรือใส่ /* ประโยคแล้วปิดด้วย */
             * ถ้าต้องการ ล้างหน้าจอ console สามารถใช้คำสั่ง system("cls"); ใน header file stdlib.h


หน้าแรกรู้จักภาษาCเข้าสู่บทเรียนแบบทดสอบผู้จัดทำ

สงวนลิขสิทธิ์เนื้อหาทั้งหมดบนเว็บไซต์ © ผลงานนี้ ใช้สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า 3.0