การสร้างชิ้นงานใหม่

         การสร้างชิ้นงานใหม่ ทำได้ 2 วิธี คือ

  • คลิ้กที่เมนู File>New

  • คลิ้กที่ปุ่มรูป     ที่ Toolbar

เมื่อสร้างชิ้นงานใหม่ได้แล้ว สามารถปรับแต่งคุณสมบัติต่างๆของชิ้นงานได้ที่หน้าต่างMovie ที่ด้านข้าง ดังนี้
Background Color – สีพื้นหลัง
Width – ความกว้างของชิ้นงาน
Height – ความสูงของชิ้นงาน
Frame Rate – เวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่มีหน่วยเป็นจำนวนเฟรมต่อวินาท