ฮาร์ดแวร์

ไอคอนของ IDevice ฮาร์ดแวร์ (Hardware)
ฮาร์ดแวร์ หรือ ครุภัณฑ์

    คือ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นได้ด้วยตาและสัมผัสได้ เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น สามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่าง ๆ ตามลักษณะการทำงาน ได้ 3 หน่วย คือ

                1. หน่วยรับเข้า (Input Unit)

                2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit : CPU)

                3. หน่วยส่งออก (Output Unit)

ไอคอนของ IDevice ภาพฮาร์ดแวร์
แสดงรูปภาพ เคส (Case)
เคส (Case)
แสดงรูปภาพ ซีดีรอม (CD Rom)
ซีดีรอม (CD Rom)
แสดงรูปภาพ ฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk)
ฮาร์ดดิสค์ (Hard Disk)
แสดงรูปภาพ แป้นพิมพ์ (Key Board)
แป้นพิมพ์ (Key Board)
แสดงรูปภาพ โมเด็ม (Modem)
โมเด็ม (Modem)
แสดงรูปภาพ จอภาพ (Monitor)
จอภาพ (Monitor)
แสดงรูปภาพ เมาส์ (Mouse)
เมาส์ (Mouse)
แสดงรูปภาพ เครื่องพิมพ์ (Printer)
เครื่องพิมพ์ (Printer)
แสดงรูปภาพ เครื่องสแกน (Scanner)
เครื่องสแกน (Scanner)
แสดงรูปภาพ ลำโพง (Speaker)
ลำโพง (Speaker)
แสดงรูปภาพ ซีดี (CD)
ซีดี (CD)
แสดงรูปภาพ โต๊ะคอมพิวเตอร์ (Desk)
โต๊ะคอมพิวเตอร์ (Desk)
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “ฮาร์ดแวร์”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://

          http://www.navy34.com/index.php/com-hardware.//

(11 ตุลาคม.  2553).