ตัวแปลภาษา

ไอคอนของ IDevice ตัวแปลภาษา
ตัวแปลภาษา

        ในการพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการแปลภาษาระดับสูง เพื่อแปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง ภาษาระดับสูงมีหลายภาษา ภาษาระดับสูงเหล่านี้สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้เขียนโปรแกรมเขียนชุดคำสั่งได้ง่าย เข้าใจได้ ตลอดจนถึงสามารถปรับปรุงแก้ไขซอฟต์แวร์ในภายหลังได้
ภาษาระดับสูงที่พัฒนาขึ้นมาทุกภาษาจะต้องมีตัวแปลภาษาสำหรับแปลภาษา ภาษาระดับสูงซึ่งเป็นที่รู้จักและนิยมกันมากในปัจจุบัน เช่น ภาษาปาสคาล ภาษาเบสิก ภาษาซี และ ภาษาโคบอล

 

        ** นอกจากภาษาที่กล่าวถึงแล้ว ยังมีภาษาคอมพิวเตอร์ที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบัน อีกมากมายหลายภาษา เช่น ภาษาฟอร์แทรน ภาษาโลโก ภาษาอาร์พีจี**

ไอคอนของ IDevice รูปภาพ
แสดงรูปภาพ ภาษาปาสคาล
ภาษาปาสคาล
แสดงรูปภาพ ภาษาเบสิก
ภาษาเบสิก
แสดงรูปภาพ ภาษาซี
ภาษาซี
แสดงรูปภาพ ภาษาโคบอล
ภาษาโคบอล
ไอคอนของ IDevice แหล่งอ้างอิง
อ้างอิง “ซอฟต์แวร์ระบบ”.//[ระบบออนไลน์].//แหล่งที่มา://

         http://web.ku.ac.th/schoolnet/snet1/software/software/index.html#soft4.//

(11 ตุลาคม.  2553).