กวนน้ำให้ขุ่น

 

    กวน  ตะกอนสงบแล้ว

 

กลับมา

น้ำ  ขุ่นคลักอีกครา     

 

สุดใช้

ให้  คนตัดปัญหา

 

เหตุแห่ง เคืองนา

ขุ่น  ข่มจิตสงบไว้

 

อย่าได้ฟื้นความ

 

 

 

ความหมาย : "ทำเรื่องราวที่สงบอยู่อยู่แล้วให้เกิดวุ่นวายขึ้นมา "