แบบทดสอบเรื่องสำนวนสุภาษิตคำพังเพย

คำชี้แจง ให้เพื่อนๆ กาเครื่องหมาย X ทับตัวอักษรหน้าคำตอบที่ถูกที่สุด

1.คำกล่าวที่ว่า “ ผู้มีความรู้ประสบการณ์น้อย แต่สำคัญตนว่ามีความรู้มาก” ตรงกับสุภาษิตใด?

  ก. ขี่ช้างจับตั๊กแตน                                            
  ข. กบในกระลาครอบ
  ค. ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ                                 
  ง. ไก่งามเพราะขนคนงามเพราะแต่ง

2. คำพูดที่พูดออกมาไม่ว่าจะเป็นทำนอง สำนวนโวหาร หรือ คำพังเพย แต่มีเนื้อความหรือความหมายที่ดี เป็นคำตักเตือนสั่งสอน มีความหมายตรงกับตัวเลือกใด?

  ก. สุภาษิต           
  ข. คำพังเพย
  ค. สำนวน                                                          
  ง. คำคม

3. ใครทำตัวดั่งสำนวนที่ว่า คางคกขึ้นวอ?

  ก. ต้อยชอบเอาเปรียบเพื่อนๆอยู่เสมอ                                 
  ข. ตุ้ยมีกิริยามารยาทที่ไม่ดี แต่ร่ำรวย
  ค. ตุ่นมีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็แสดงกิริยาอวดดีจนลืมตัว
  ง. ติ๋มเป็นผู้ไม่รู้คุณของคนอื่น

4. สำนวนสุภาษิตในข้อใดได้สอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามกาละเทศะ?

  ก. ทำนาบนหลังคน
  ข. เถียงคำไม่ตกฟาก
  ค. ตีวัวกระทบคราด
  ง. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม

5. สำนวนที่ว่า “ ถ้าไม่มีไฟที่ไหนจะมีควัน  “ มีความหมายตรงกับข้อใด?

  ก. เมื่อมีผลออกมา มันต้องมีเหตุ
  ข. เมื่อมีเหตุการรุนแรงเกิดขึ้น อย่าไปขัดขวางจะได้รับอันตราย
  ค. ทำอะไรดูเหมือนจะละเอียดถี่ถ้วนแต่ความจริงแล้วไม่
  ง. อย่าด่วนทำอะไรล่วงหน้าโดยที่ยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น

6.จากรูปตรงกับสำนวนใด        

   

  ก. คั่วถั่วให้หมูกิน                                         
  ข. กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้
  ค. เสน่ห์ปลายจวัก                                      
  ง. อย่าเอาถั่วไปแลกงา

7. อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง มีความหมายตรงกับสำนวนใด?

  ก. อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ                    
  ข. อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่ามาเมี่ยงเขามาอม
  ค. อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน                  
  ง. อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

8. ข้อใดเป็นสุภาษิต

  ก. ยากเงินจนทองพี่น้องไม่มี                               
  ข. ขิงก็รา ข่าก็แรง
  ค. อย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมา                           
  ง. น้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย

9. นิด หน่อย และ นุช เป็นเพื่อนกัน วันนึงนิดและหน่อยทะเลาะกัน นุชก็พยายามจะยุให้เพื่อนแตกกัน จากเหตุการนี้ตรงกับสำนวนสุภาษิตใด ?

  ก.  ยื่นกระต่ายสามขา
  ข.  ยื่นแก้วให้วานร
  ค.  ยุให้รำตำให้รั่ว
  ง.  ยกหางตนเอง

10. สำนวนใดที่ใช้เป็นการตอบโต้อีกฝ่าย ?

  ก. วัวลืมตีน
  ข. วันพระไม่มีหนเดียว
  ค. ว่าแต่เขาอีเหนาเป็นเอง
  ง. ว่าวติดลม


 

New Page 1