ชีววิทยา ปี 2524

 

 

คำอธิบาย

1. ข้อสอบมี 80 ข้อ ข้อสอบนี้เป็นข้อสอบชุดที่ 1
2. ในการตอบคำถามให้คลิกข้อที่ถูก ในแต่ละข้อจะมีคำตอบที่ถูกต้องหรือเหมาะสมที่สุดเพียงคำตอบเดียว

ข้อ 1-10    คลิกที่นี่ ข้อ 9  และ 10 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 11-20  คลิกที่นี่ ข้อ 19 และ 20 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 21-30  คลิกที่นี่ ข้อ 29 และ 30 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 31-40  คลิกที่นี่ ข้อ 39 และ 40 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 41-50  คลิกที่นี่ ข้อ 49 และ 50 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 51-60  คลิกที่นี่ ข้อ 59 และ 60 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 61-70  คลิกที่นี่ ข้อ 69 และ 70 ข้อมูลสูญหาย
ข้อ 71-80  คลิกที่นี่ ข้อ 79 และ 80 ข้อมูลสูญหาย

โดย อิศวรี ศักดิ์ทวีกุลกิจ

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com