ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ปีการศึกษา2526

ENTRANCE'26   วิชาชีววิทยา

ตอนที่1   ข้อ   1  -  20    พร้อมแล้วลุย

ตอนที่2   ข้อ  21 -  40    พร้อมแล้วลุย

ตอนที่3   ข้อ  41 -  60    พร้อมแล้วลุย

ตอนที่4   ข้อ  61 -  80    พร้อมแล้วลุย

ตอนที่5   ข้อ  81 - 100   พร้อมแล้วลุย    
                         รวบรวมโดย  นางสาวเสาวภา  แซ่ลี้


คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmastet@thaigoodview.com