ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชา ชีววิทยา ปี 2527

รหัสวิชา 06 วิชา ชีววิทยา เวลาทั้งสิ้น 2 ชั่วโมง จำนวน 100 ข้อ

ตอนที่ 1   ข้อ 1 - 25  จำนวน 25 ข้อ    เริ่มทำแบบทดสอบ

ตอนที่ 2  ข้อ 26 - 50 จำนวน 25 ข้อ  เริ่มทำแบบทดสอบ

ตอนที่ 3  ข้อ 51 - 75 จำนวน 25 ข้อ  เริ่มทำแบบทดสอบ

ตอนที่ 4  ข้อ 76 - 100 จำนวน 25 ข้อ  เริ่มทำแบบทดสอบ


..About me..
จัดทำโดย         
นางสาว ธัญลักษณ์ บุญกล่อมจิตร


คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com