INDEX

ยากแค่ไหนก็ต้องสู้    หดหู่แค่ไหนก็ต้องทน

ข้อสอบวัดความรู้เพื่อการประสบความสำเร็จในการอ่านหนังสือ

นี่คือ  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชาชีววิทยา ปีการศึกษา 2530

ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบปรนัยแบบเลือกตอบพร้อมเฉลยอย่างละเอียด มีทั้งหมด 100 ข้อ

ขอให้ทำอย่างตั้งใจนะคะ

                  อยากทำข้อ      1-25 .......................................................................  คลิกที่นี่

                       อยากลองข้อ    26-50...................................................................... เชิญที่นี่  

                           อยากทำข้อ      51-75...................................................................... คลิกที่นี่

                                อยากลองข้อ    76-100................................................................... .เชิญที่นี่  

ขอให้ความขยันครั้งนี้ประสบความสำเร็จ


พัฒนาโดย จิรวรรณ  ทรงสกุลวัฒนา


คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com