ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาชีววิทยา  ปี2531

        62ประชากรกระต่ายมีสีดำพันธุ์แท้ (AA) เพศผู้ 30 ตัว สีดำพันธุ์ไม่แท้ (Aa) เพศเมีย 30 ตัว ส่วนสีขาวพันธุ์แท้ (aa) 
               มี 20 คู่  เมื่อปล่อยให้ผสมพันธุ์อย่างอิสระ  โอกาสที่จะได้กระต่ายสีขาวในรุ่นถัดไปมีประมาณร้อยละเท่าไร

         1.  20 %
         2.  30 %
         3.  40 %
         4.  50 %

ไปข้อต่อไปนะจ๊ะ

                                                                                                                  

จัดทำโดย  ศิริลักษณ์  เปลี่ยนชุ่ม