DIRECTORY DIRECTORY DIRECTORY

  ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชาชีววิทยา  ปีการศึกษา  2531

            เคยบ้างไหมอ่านหนังสือแล้วทำข้อสอบไม่ได้  นั่นเพราะคุณไม่เคยลองทำแบบฝึกหัดบ่อย ๆ
ผลจากการอ่านหนังสืออาจไม่พอกับความรู้ที่ต้องการในการสอบ
ขอให้คุณประสบความสำเร็จจากการทำแบบฝึกหัด
ข้อสอบฉบับนี้เป็นข้อสอบปรนัย
จำนวน 100 ข้อพร้อมเฉลย

                        ปรนัยข้อ  21-40........................................................................................................................................คลิกได้ทันที

                          ปรนัยข้อ  41-60.......................................................................................................................................คลิกได้ทันที

                         ปรนัยข้อ  61-80........................................................................................................................................คลิกได้ทันที

                           ปรนัยข้อ  81-100......................................................................................................................................คลิกได้ทันที

                               ข้อแนะนำ       ในการทำข้อสอบฉบับนี้ควรใช้เวลาในการทำไม่เกิน 2 ชั่วโมงเพราะนั่นคือเวลาที่กำหนดให้จริง ๆในการทำข้อสอบ
                                                      และควรทำด้วยความตั้งใจเพื่อให้สัมฤทธิ์ผลมากที่สุด

 

จัดทำโดย  ศิริลักษณ์  เปลี่ยนชุ่ม 


คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com