ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2533

ENTRANCE ' 33

วิชา  ชีววิทยา

                                           ขอเชิญทุกท่านลองชมผลงาน  และประลองฝีมือเพื่อวัดกึ๋น  วิชา ชีววิทยาว่าจะทำข้อสอบได้หรือไม่ใน...แบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา  2533  วิชา  ชีววิทยา  [ ENTRANCE ' 33  BIOLOGY ]   ข้อสอบจริง  เนื้อหาครอบคลุม ม.4 - ม.6  พร้อมเฉลยภายในข้อ  โดยแบ่งเป็น  5  ตอนดังนี้

ตอนที่ 1        ข้อ  1   - 20

ตอนที่ 2        ข้อ  21 - 40

ตอนที่ 3        ข้อ  41 - 60

ตอนที่ 4        ข้อ  61 - 80

ตอนที่ 5        ข้อ  81 - 100

                               ขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่โปรดชมผลงาน  และทำแบบทดสอบเข้ามหาวิทยาลัย  ปีการศึกษา 2533  วิชา  ชีววิทยา      ขอให้ทุกคนที่กำลังจะสอบเอนทรานซ์จงประสบความสำเร็จดังความตั้งใจ     ขอขอบพระคุณค่ะ...

จัดทำโดย...นางสาว  วรรณดี  สี่วงศ์งาม  

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com