ข้อที่ 4

คำตอบที่ถูกต้องคือ ข้อ 1

 

                กำลังขยายของกล้องจุลทรรศน์คำนวณได้จากนำกำลังขยายของเลนส์วัตถุคูณกับกำลังขยายของเลนส์ตา ดังนั้นถ้ากำลังขยาย 10 x 10 คือ 100 เท่า วัดเส้นผ่าศูนย์กลางของอาณาเขตที่เห็นได้ 1200 ไมโคเมตร ดังนั้นถ้าเปลี่ยนกำลังขยายของเลนส์วัตถุเป็น 40 เท่า ดังนั้นกำลังขยายทั้งหมดเป็น 40 x 10 คือ 400 เท่า วัตถุที่เห็นมีความยาวจริง = 12 x 4 = 48 ไมโครเมตร ตอบข้อหนึ่งค่าใกล้เคียง

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com