ยินดีต้อนรับค่ะ

เวบชุดนี้ได้รวบรวมข้อสอบเอนทรานซ์
วิชาชีววิทยา ของปี 2534  จำนวน 100 ข้อ
พร้อมทั้งมีเฉลยอย่างละเอียดด้วย

โดยข้อสอบเอนทรานซ์และเฉลยข้อสอบที่นำมาพิมพ์นั้นได้นำมาจากหนังสือ
"เฉลยข้อสอบชีววิทยาเอ็นทรานซ์และโควตา"
โดย  ดอกเตอร์ ยุพา  ผลโภค

ข้าพเจ้าหวังว่า  ข้อสอบเอนทรานซ์ที่ข้าพเจ้าได้จัดทำขึ้นนี้
จะมีประโยชน์แก่ ผู้ที่แวะเข้ามาชมไม่มากก็น้อย

ชุดที่ 1    ข้อ   1 -  10
ชุดที่ 2    ข้อ 11 -  20 
ชุดที่ 3    ข้อ 21 -  30
ชุดที่ 4    ข้อ 31 -  40 
ชุดที่ 5    ข้อ 41 -  50 
ชุดที่ 6    ข้อ 51 -  60 
ชุดที่ 7    ข้อ 61 -  70 
ชุดที่ 8    ข้อ 71 -  80
ชุดที่ 9    ข้อ 81 -  90 
ชุดที่ 10  ข้อ 91 -  100

รวบรวมและจัดทำโดย     
จันทร์ทิพย์  กิจแต่ง  เลขที่ 21  ม.5/6     
หากมีข้อตำหนิติชมประการใด ส่งมาได้ที่  kijtang@chaiyo.com     
 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com