การที่เราได้จัดทำขึ้นมานี้ก็มีจุดประสงค์ 
คือ ต้องการให้นักเรียนนักศึกษาได้รู้แนวข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปีต่อไป  
เพื่อเป็นแนวทางในการเตรียมตัวอ่านหนังสือ  
โดยข้อสอบของเราที่จัดทำขึ้นมานี้ก็ได้ทำเฉลยอย่างละเอียดไว้ด้วย  
เผื่อท่านใดสงสัยว่าทำไมถึงเป็นเช่นนี้  
แต่บางข้อก็อาจจะไม่มีเฉลยอย่างละเอียดนะคะ 

ถ้าหากข้อสอบชุดนี้มีข้อบกพร่องประการใดก็เมลล์ไปบอกที่
thaigoodview@hotmail.com

ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชาชีววิทยา พ.ศ.2535
ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด โดยเลือกได้เพียงข้อเดียว ภายในเวลาที่กำหนดให้  
โปรดทำให้ได้ตามเวลาที่กำหนดให้ 1 ชั่วโมง /25 ข้อ


ชุดที่ 1 ข้อ  1-25   เชิญเข้าไปทำได้เลยค่ะ 

     ชุดที่ 2 ข้อ
26-50  เชิญเลยค่ะเชิญทำได้เลยค่ะ

                    
ชุดที่ 3  ข้อ 51-75  เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเชิญทำได้เลยค่ะ

                                          
ชุดที่ 4 ข้อ  76-100 อันนี้ก็เรียบร้อยแล้วเหมือนกันเชิญค่ะเข้าไปทำได้เลย

จัดทำโดย  อุษา ตั้งอิสริยยศ

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com