ข้อสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา  

 ทบวงมหาวิทยาลัย

ข้อสอบวิชา ชีววิทยา  รหัสวิชา 07

ประจำปี พ.ศ. 2536

คำชี้แจง   ข้อสอบวิชาชีววิทยา  พ.ศ. 2536  มีจำนวนทั้งหมด  100  ข้อ

พร้อมมีเฉลยอย่างละเอียดในแต่ละข้อ ( ในบางข้อจะไม่มีเฉลยอย่างละเอียดเนื่องจากในหนังสือไม่มีเขียนอธิบายไว้ )

โดยนำมาจาก  หนังสือเฉลยข้อสอบชีววิทยาเอ็นทรานซ์และโควตารวม 13 พ.ศ.

แต่งโดย  Dr.  ยุพา  ผลโภค

แบ่งออกเป็น  10  ตอน  ดังนี้..

แบบทดสอบเสร็จเรียบร้อยทุกตอนแล้วนะจ๊ะ...
พร้อมให้คุณได้ฝึกทำแล้วจ้า !!!
ตอนที่   1 ข้อ           1 - 10
ตอนที่   2 ข้อ         11 - 20
ตอนที่   3 ข้อ         21 - 30
ตอนที่   4 ข้อ         31 - 40
ตอนที่   5 ข้อ         41 - 50
ตอนที่   6 ข้อ         51 - 60
ตอนที่   7 ข้อ         61 - 70
ตอนที่   8 ข้อ         71 - 80
ตอนที่   9 ข้อ         81 - 90
ตอนที่ 10 ข้อ         91 - 100

แบบทดสอบพร้อมแล้ว  ให้คุณทดสอบตนเอง  ก่อนเข้าสู่สนามสอบจริง !!!

  ...จัดทำโดย  พิมศิริ  ใจภักดี...  

  e-mail : buta11@hotmail.com  

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com