คณะอนุกรรมการประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัย


ข้อสอบ  เข้ามหาวิทยาลัย วิชา ชีววิทยา  รหัสวิชา 06  พ.ศ. 2538

   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  1      ข้อ     1 -  15                   < - - - -  Let ' s  Go!!
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  2      ข้อ    16 - 30                   < - - - -  Click   Here
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  3      ข้อ    31 - 45                   < - - - -  Let ' s  Go!!
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  4      ข้อ    46 - 60                   < - - - -  Click   Here
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  5      ข้อ    61 - 75                   < - - - -  Let ' s  Go!!
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  6      ข้อ    76 - 100                 < - - - -  Click   Here


โดย ....      วรัญญา    อนันต์จรุงสุข

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com