คณะอนุกรรมการประสานงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล

เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา  ทบวงมหาวิทยาลัย


ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชาชีววิทยา  รหัสวิชา 06  พ.ศ. 2540

   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  1     ข้อ     1 -  15                 ไปลุยกันเลย
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  2    ข้อ    16 - 30                 ไปลุยกันเลย
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  3    ข้อ    31 - 45                 ไปลุยกันเลย
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  4    ข้อ    46 - 60                  ไปลุยกันเลย
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  5    ข้อ    61 - 75                  ไปลุยกันเลย
   ข้อสอบวิชา    ชีววิทยา   ชุดที่  6    ข้อ    76 - 94                 ไปลุยกันเลย

 


โดย  ปิยะพร  พัฒนาสิทธิเสรี

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com