ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
                             วิชาเคมี  พ.ศ. 2534

                        
                                 ตอนที่1 ปรนัยจำนวน 88 ข้อ

                    ข้อสอบข้อที่

                     ข้อสอบข้อที่

                        1  -  15                       46  -  60
                      16  -  30                       61  -  75 
                      31  -  45                       76  -  88

                                   ตอนที่2    อัตนัยจำนวน 6 ข้อ                  

                      ข้อสอบข้อที่                          1  -  6

                                  ข้อมูลในการคำนวณ                                     วรางคณา  จินตานนท์

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com