ข้อสอบแบ่งเป็น 2 ตอน
ปรนัย 88 ข้อ,อัตนัย 6 ข้อ
-ข้อที่    1 - 15 >>
-ข้อที่ 16 - 20 >>
-ข้อที่ 21 - 30 >>
-ข้อที่ 31 - 40 >>
-ข้อที่ 41 - 50 >>
-ข้อที่ 51 - 60 >>
-ข้อที่ 61 - 70 >>
-ข้อที่ 71 - 80 >>
-ข้อที่ 81 - 88 >>
-ข้อที่ 1 - 6 ( อัตนัย )>>
 
จัดทำโดย  ศิริพร  วัฒนวัช

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com