รหัสวิชา 05                                        
              วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2543                     
ข้อสอบวิชาเคมี
เวลา  15.00 - 17.00 น.

* * * เริ่มทดสอบฝีมือกันเลย * * *

                          ข้อสอบชุดที่ 1

                        ข้อ 1 -10            

                          คลิกที่นี่

                          ข้อสอบชุดที่ 2

                        ข้อ 11 - 20

                          คลิกที่นี่

                          ข้อสอบชุดที่ 3

                        ข้อ 21 - 30

                          คลิกที่นี่

                          ข้อสอบชุดที่ 4

                        ข้อ 31 - 40

                          คลิกที่นี่

                          ข้อสอบชุดที่ 5

                        ข้อ 41 - 50

                          คลิกที่นี่

** ขอให้ทุกคนที่กำลังสอบเข้ามหาวิทยาโชคดี **

( - :  จัดทำโดย . . . คนึงนุช  แก้วทรัพย์ศักดิ์  : - )

                         

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่


ตั้งแต่ 1 สิงหาคม 2543
thaigoodview.com Version 8.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา

Copyright (c) 2000-2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.
webmaster@thaigoodview.com