ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชา ภาษาอังกฤษปี พ.ศ. 2537

สารบัญ

Item1
ข้อ  1-10

Conversation 1
ข้อ11-18 Conversation 2     
ข้อ19-30 Conversation 3
Item 2
ข้อ31-38

Letter 1
ข้อ39-43 Letter 2  
ข้อ44-47 Reading 1
ข้อ48-50 Reading 2  
Item 3
ข้อ51-60

Reading 1 
ข้อ61-65 Reading 2 
ข้อ66-73 Reading 3
ข้อ74-81 Reading 4
ข้อ82-90 Reading 5
ข้อ91-100 Reading 6   

 
 
จัดทำโดย
    ปัทมา อมรพิทักษ์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com