ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
วิชา  ภาษาอังกฤษ กข  ปี พ.ศ. 2538
PART  I  :  Question 1-26

  PART II  :  Question 27-50

    PART III :  Question 51-100

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com