insert text here

 

      

 

    ช่วงปิดเทอมที่ผ่านมา เราได้ปรับปรุงห้องคลังข้อสอบ และข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยใหม่เกือบทั้งหมด บางส่วนที่ยังแก้ไขไม่สมบูรณ์ก็จะรีบปรับปรุงให้เรียบร้อยในเร็วๆ นี้นะครับ สำหรับข้อสอบบางส่วนที่สูญหายไป ทางเรากำลังรวบรวมให้ได้มากที่สุดครับ

คลังข้อสอบ

คลังข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย

ติดต่อเราจำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

tn_a10.gif แหล่งความรู้ปลอดมลพิษสำหรับเยาวชนไทย tn_a10.gif


insert text