ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย 

วิชาคณิตศาสตร์  กข ปี2534


        ตอนที่ 1

    ไปข้อ 1-10 คลิกที่นี่

    ไปข้อ 11-20 คลิกที่นี่

    ไปข้อ 21-30 คลิกที่นี่

    ไปข้อ 31-39 คลิกที่นี่

       ตอนที่ 2

   ไปข้อ 40-45 คลิกที่นี่


จัดทำโดย
ขณิดา   เลิศวุฒิสกุล 


จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com