ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ กข.

                 เข้ามหาวิทยาลัย ปี 2535

ตอนที่1 ข้อ 1-13

เชิญทำได้เลยคะ

ตอนที่2 ข้อ 14-26

เชิญทำได้เลยคะ

ตอนที่3 ข้อ 27-41

เชิญทำได้เลยคะ

                             จัดทำโดย

                     นางสาว เกวลิน สัณห์ฐานะกุล

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com