ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย
ปี 2528

วิชา สังคมศึกษา กข

ตอนที่ 1 ข้อ 1 - 20 GO!

ตอนที่ 2 ข้อ 21 - 40 GO!

ตอนที่ 3 ข้อ 41 - 60 GO!

ตอนที่ 4 ข้อ 61 - 80 GO!

ตอนที่ 5 ข้อ 81 - 100 GO!

 
จัดทำโดย ศศวรรณ แซ่อุง

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com