ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปีพ.ศ. 2530

วิชาสังคมศึกษา กข.

รหัสวิชา 08

วันพุธที่ 15 เมษายน 2530     เวลา 09.00 - 12.00 น.

ข้อสอบข้อที่  1-10 ข้อสอบข้อที่  51-60
ข้อสอบข้อที่  11-20 ข้อสอบข้อที่  61-70    
ข้อสอบข้อที่  21-30   ข้อสอบข้อที่  71-80   
ข้อสอบข้อที่  31-40   ข้อสอบข้อที่  81-90  
ข้อสอบข้อที่  41-50   ข้อสอบข้อที่  91-100

จงตั้งใจทำข้อสอบด้วยความสามารถตนเอง

จัดทำโดย...น.ส. วรวรรณ  ลือบูรณะรัตน์

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com