ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2531

ข้อสอบวิชาสังคมฉบับนี้มีทั้งหมด 100 ข้อ แบ่งเป็น 5 ชุด ชุดละ 20 ข้อ สามารถตรวจคำตอบได้ และมีเฉลยอย่างละเอียดพร้อมอธิบายเหตุผล คำนิยามต่าง ๆ


ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2531 (ชุดที่ 1) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ข้อ 1 - 20
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2531 (ชุดที่ 2) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ข้อ 21 - 40
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2531 (ชุดที่ 3) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ข้อ 41 - 60
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2531 (ชุดที่ 4) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ข้อ 61 - 80
ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยวิชาสังคมศึกษา พ.ศ. 2531 (ชุดที่ 5) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -ข้อ 81 -100

ข้อแนะนำ - ในการทำข้อสอบแต่ละชุดควรจะจับเวลาในการทำด้วย ซึ่งควรจะเป็น 25 - 30 นาทีต่อการทำข้อสอบหนึ่งชุด
เพื่อจะได้ฝึกความเร็วในการอ่านและวิเคราะห์ข้อสอบ

โดย ณัฐพร อนุเวชศิริเกียรติ

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com