ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย ปี 2532

วิชาสังคมศึกษา

                                                                                                                                                                          

ขณะนี้ท่านกำลังเข้าสู่......Ent'32

                           
ข้อ1-10
                              
ข้อ51-60 
                           
ข้อ11-20
 
                             
ข้อ61-70 
                           
ข้อ21-30
                              
ข้อ71-80 
                           
ข้อ31-40
    
                             
ข้อ81-90 
                           
ข้อ41-50 
                               
ข้อ91-100 

                       

กุลธิดา เหลืองหิรัญกุล

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com