ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย  วิชา  สังคมศึกษา  พ.ศ. 2538

 

 

ข้อ  1-15

ข้อ  16-30 

ข้อ 31-40 

ข้อ  41-50 

 

พัฒนาโดยน.ส. ปิ่น  แซ่ม้า  

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com