แบบทดสอบเรื่องสารเคมและพลังงานไฟฟ้า
วิชาวิทยาศาสตร ์
ชั้น ประถมศึกษาปีที่6
จัดทำโดย
จิดาภา  พงษ์ศิริ ชั้น ม. 4/4 เลขที่ 29
E-mail: sunako_555@hotmail.com 

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ถ้าใช้ประโยชน์ของสารเคมีเป็นเกณฑ์ในการจำแนกข้อใดไม่ถูกต้อง

  ก. ผงซักฟอก  สบู่
  ข. น้ำส้มสายชู น้ำปลา
  ค. ยาฆ่าแมลง  สารกันบูด
  ง. แอลกอฮอล์  ทิงเจอร์ไอโอดีน
2. สารเคมีในข้อใดเมื่อทดสอบด้วย  กระดาษลิตมัสแล้วได้ผลเช่นเดียวกับสบู่
  ก. น้ำขี้เท่า 
  ข. น้ำมะนาว 
  ค. น้ำกลั่น 
  ง.  น้ำเกลือ
3. สารเคมีในข้อใดมีสมบัติเป็นกรด-ด่าง ต่างจากข้ออื่น

  ก. น้ำอัดลม 
  ข. ผงซักฟอก 
  ค. โซดาไฟ 
  ง.  น้ำยาล้างจาน

4. ข้อใดไม่ถูกต้องในการใช้ยาฆ่าแมลง

  ก. ปกปิดร่างกายให้มิดชิดในขณะใช้ยา 
  ข. ควรยืนใต้ลมขณะฉีดพ่นยา 
  ค. รีบทำความสะอาดร่างกายทันทีหลังการใช้ยา 
  ง.  ไม่ควรสูบบุหรี่ หรือประทานอาหารขณะใช้ยา

5. ผงซักฟอกมีคุณสบัติต่างจากสบู่ในข้อใด

  ก. ผงซักฟอกมีฤทธิ์เป็นกรด 
  ข. สบู่ละลายไขมันที่ดีกว่า 
  ค. ผงซักฟอกใช้กับน้ำกระด้างได้ 
  ง.  สบู่มีกลิ่นหอมกว่า

6. สถานีอาวกาศและดาวเทียมใช้พลังงานไฟฟ้าจากแหล่งใด

  ก. พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า 
  ข. พลังงานแสงอาทิตย์ 
  ค. ปฏิกิริยาเคมี 
  ง.  การเสียดสีของประจุบวกและลบในอวกาศ

7. ถ้าต้องการให้ประจุลบ ( - ) เกิดขึ้นบนแท่งแก้วผิวเรียบควรนำไปถูกับวัตถุชนิดใด

  ก. แท่งอำพัน 
  ข. ผ้าแพร 
  ค. ผ้าสักหลาด 
  ง.  ผ้าฝ้าย

8. เวลาหวีผมด้วยหวีพลาสติกในฤดูหวาน  จะพบว่าหวีดูดเส้นผมมีสาเหตุจากอะไร

  ก. ไฟฟ้าสถิตในหวี 
  ข. ไฟฟ้าสถิตในเส้นผม 
  ค. ไฟฟ้าสถิตในหวีและเส้นผม 
  ง.  ไฟฟ้ากระแสในหวี

9. เบนจะมิน  แฟรงคลิน เกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด

  ก. สายล่อฟ้า 
  ข. เซลล์ไฟฟ้า 
  ค. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
  ง.  อิเล็กโตรสโคป

10. บางครั้งเวลาปิดสวิตซ์โทรทัศน์จะได้ยิงเสียงเปรี้ยะๆ เป็นเพราะเหตุใด

  ก.ยังมีกระแสไฟฟ้าค้างอยู่ในโทรทัศน์
  ข.ยังไม่ได้ดึงปลั๊กไฟ
  ค.หลอดภาพในโทรทัศน์เริ่มเสื่อมคุณภาพ
  ง.ไฟฟ้าสถิตในจอโทรทัศน

  fish_orange_1.gif 

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com