welcome_spider.gif

แบบทดสอบ สังคมศึกษา  เรื่อง ทวีปแอฟริกาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

จัดทำโดย นางสาวหทัยทิพย์  ถกลเกียรติ  ม.4/4   เลขที่45ิ

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. อะไรเป็นปัจจัยสำคัญประการ หนึ่งที่สหประชาชาติใช้เป็นหลักเกณฑ์พิจารณา ในการเเบ่งกลุ่มประเทศที่พัฒนาแล้วและกำลังพัฒนา

  ก. ภาษาของคนส่วนใหญ่ 
  ข.  ศาสนาของคนส่วนใหญ่
  ค. อัตราส่วนของแพทย์ต่อประชาชน 
  ง. ระบอบการปกครองที่มั่นคง
2. ชนเชื้อชาตินิโกรในทวีปแอฟริกา เผ่าพันธุ์ใดที่รูปร่างเล็กที่สุด
  ก. วาตูซี 
  ข.ปิกมี  
  ค.  เฮาเซา
  ง.  บุชแมน
3. แร่ธาตุชนิดใดที่ผลิตได้มาจากทวีปแอฟริกามีปริมาณร้อยละ 25 ของโลก

  ก.  เพชร
  ข. เหล็ก 
  ค.  ปิโตรเลียม
  ง.  ทองแดง

4. ซาฟารี เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดมากที่สุด

  ก. น้ำ 
  ข. ป่าไม้ 
  ค.สัตว์ป่า  
  ง. แร่ธาตุ

5. บริเวณใดเป็นแหล่งผลิตส้ม มะกอก องุ่นมากที่สุด ในทวีปแอฟริกา

  ก.  ชายฝั่งภาคเหนือ
  ข.  ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือ
  ค. ชายฝั่งตะวันตกเฉียงใต้ 
  ง. ชายฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ

6. ประเทศใดจับปลาได้มากที่สุดในแอฟริกา

  ก.  ซาอีร์
  ข. เอธิโอเปีย 
  ค. อียิปต์ 
  ง.  สาธารณรัฐแอฟริกาใต้

7. โรคเหงาหลับ ที่เป็นภัยต่อสัตว์เลี้ยงในแอฟริกามีสัตว์ชนิดใดเป็นพาหะ

  ก. แมลงวัน 
  ข.  แมลงแซตซี
  ค. แมลงหวี่ 
  ง.  แมลงฮอร์สฟลาย

8. เมืองท่าเรือใหญ่ในแอฟริกาด้านชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนคือเมืองอะไร

  ก. เคปทาวน์ 
  ข.  คาซาบลังกา
  ค.  อะเล็กซานเดรีย
  ง.  มัลโรเวีย

9. ประเทศใดใรทวีปแอฟริกามีแผ่นดินติดต่อกับทวีปเอเชีย

  ก. อียิปต์ 
  ข.  โมรอคโค
  ค.เอธิโอเปีย  
  ง. ลิเบีย

10. ประเทศใดในทวีปแอฟริกามีกษัตริย์เป็นประมุขของประเทศ

  ก.เอธิโอเปีย
  ข.สาธารณรัฐแอฟริกาใต้
  ค. ซูดาน
  ง. โมรอคโค

                                         3d_congratulation_whitebg_1.gif

                                             

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com