แบบทดสอบ เรื่องโจทย์ปัญหา วิชา  คณิตศาสตร์  ระดับชั้น ป.1-ป.3

จัดทำโดย  ดารินทร์  ยามาลี ม.4/5  เลขที่ 48

โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

E-mail : yamalee@chaiyo.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ด.ญ.น้อยหน่า  มีเงินทั้งหมด  150   บาท ต้องการซื้อสมุดเล่มละ 15 บาท  ด.ญ.น้อยหน่า  สามารถซื้อสมุดได้ทั้งหมดกี่เล่ม

  ก. 7   เล่ม
  ข. 8   เล่ม
  ค. 9   เล่ม
  ง. 10 เล่ม
2. คุณครูแจกดินสอให้เด็ก  3  คน  คนละ  2 แท่ง  คุณครูแจกดินสอให้นักเรียนทั้งหมดกี่แท่ง
  ก. 2  แท่ง  
  ข. 4  แท่ง 
  ค. 6  แท่ง
  ง. 8  แท่ง
3. กิ๊บ เลี้ยงสุนัขไว้ 2  ตัว  เมื่อถึงวันเกิด  คุณพ่อซื้อสุนัขมาให้อีก 3 ตัว รวมแล้วกิ๊บมีสุนัขกี่ตัว

  ก. 4 ตัว  
  ข. 5 ตัว 
  ค. 6 ตัว
  ง. 7 ตัว

4. ด.ช.แจ็ค  ได้เงินไปโรงเรียน  24  บาท  ซื้อขนมไป  5  บาท  และซื้อหนังสือเรียนอีก  10 บาท  แจ็คจะเหลือเงินเท่าไร

  ก. 3 บาท 
  ข. 6 บาท
  ค. 9 บาท 
  ง. 12 บาท

5. 125-95+16+4  เท่ากับเท่าไร

  ก. 50 
  ข. 15 
  ค. 25
  ง.  150

6. คุณพ่อต้องการซื้อวิทยุ 2,000 บาท  แต่คุณพ่อมีเงินอยู่ 1,500 บาท  คุณพ่อจะต้องเก็บเงินอีกกี่บาท  จึงจะสามารถซื้อโทรทัศน์ได้

  ก.  500     บาท 
  ข.  1,000  บาท
  ค.  1,500  บาท
  ง.  2,000   บาท

7.เหมี่ยวมีเงิน  5 บาท ทำหายไป 5 บาท เหมี่ยวเหลือเงินกี่บาท

  ก. 0   บาท 
  ข. 5   บาท 
  ค. 10 บาท 
  ง. 15  บาท

8.ยางลบราคาก้อนละ 2 บาท ต้องการซื้อ 4 ก้อน จะต้องจ่ายเงินเท่าไร

  ก. 1 บาท 
  ข. 2 บาท
  ค. 4 บาท
  ง.  8 บาท

9. มีน้ำ  10 แก้ว  ทำหกไป  7 แก้ว  จะเหลือกี่แก้ว

  ก. 2 แก้ว 
  ข. 3 แก้ว 
  ค. 4 แก้ว 
  ง. 5 แก้ว

10. ไอศครีมแท่งละ 10 บาท  ถ้าซื้อ 4 แท่ง  จะต้องจ่ายเงินกี่บาท

  ก.  20  บาท
  ข.  40  บาท
  ค.  60  บาท
  ง.  80  บาท จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com