แบบทดสอบเรื่อง โรคมะเร็ง วิชา สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

จัดทำโดย นางสาว ภัทริกา นวลฤทัย ชั้น ม.4/6 เลขที่ 14 โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

E-mail address care_mkj@hotmail.com

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.โรคมะเร็งสามารถเกิดได้กับวัยใดบ้าง

  ก.  วัยเด็ก
  ข.  ผู้ที่มีอายุเกิน 40 ปีขึ้นไป
  ค.  วัยรุ่น
  ง.  ถูกทุกข้อ
2. โรคมะเร็งใดที่ส่วนมากพบในเพศหญิง
  ก. มะเร็งรังไข่ 
  ข.  มะเร็งกล่องเสียง
  ค. มะเร็งในโพรงจมูก 
  ง.  มะเร็งผิวหนัง
3. อาการของมะเร็งช่องปากมีลักษณะอย่างไร

  ก.  มีกลิ่นปาก
  ข.  มีแผลเรื้อรังในช่องปาก
  ค.  ฟันผุ
  ง.  เหงือกบวม

4. การป้องกันของโรคมะเร็งตับป้องกันได้โดยทำอย่างไร

  ก.  ไม่ควรรับประทานอาหารที่เป็นของร้อน
  ข.  ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสจัด
  ค. ไม่ควรรับประทานอาหารดิบและงดดื่มสุรา 
  ง.  ไม่ควรรับประทานอาหารที่มีรสหวาน

5. ข้อใดไม่ใช่อาการของโรคมะเร็งปอด

  ก.  เป็นไข้หวัด
  ข.  มีเสมหะปนเลือด
  ค.  ไอ เจ็บหน้าอก
  ง.  เบื่ออาหาร ผอมลง

6. การผิดปกติของเซลล์เรียกว่า

  ก.  แผลเรื้อรัง
  ข.  ผิวหนังอักเสบ
  ค.  เนื้องอก
  ง. โรคติดต่อ

7. โรคมะเร็งใดที่ส่วนมากพบในเพศชาย

  ก.  มะเร็งรังไข่
  ข.  มะเร็งกล่องเสียง
  ค. มะเร็งมดลูก 
  ง.  มะเร็งเต้านม

8. ข้อใดไม่ใช่สัญญาณอันตรายที่บ่งบอกว่าเป็นมะเร็ง

  ก.  มีก้อนเนื้อขึ้นตามร่างกายและก้อนนั้นโตเร็ว
  ข.  มีแผลเรื้อรัง
  ค. มีเลือดออกจากร่างกายผิด 
  ง.  ซึมเศร้า กินอาหารไม่ลง

9. ถ้าเป็นโรคมะเร็งจะรักษาด้วยวิธีใดได้

  ก.  การผ่าตัด
  ข.  ไปซื้อยามารับประทานเอง
  ค.  รังสีบำบัด
  ง.  เฉพาะข้อ ก และ ค

10. ุการที่คนไทยเป็นโรคมะเร็งเพิ่มขึ้นนั้นมีสาเหตุมาจากอะไร

  1.รับประทานอาหารเป็นพิษ
  2. กินยาผิดเวลา
  3. สารเคมี
  4. ชุมชนแอดอัด

  ก. ข้อ 1 และ 2
  ข. ข้อ 2 และ 3
  ค. ข้อ 3 และ4
  ง. ข้อ 1 และ 3 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com