แบบทดสอบชุดที่ 1 เรือง กระแสไฟฟ้า วิชาวิทยาศาสตร์สำหรับชั้นม.4

ัดทำโดย  ชวิกา พุฒตาล ม.4/7 เลขที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1.กระแสไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดใด ที่มีการเปลี่ยนแปลงจากพลังงานแสงเป็นพลังงานไฟฟ้า

  ก. แบตเตอรี่  
  ข. ไดนาโม 
  ค. เซลล์สุริยะ 
  ง. ถ่านไฟฉาย
2.ทรัพยากรธรรมชาติชนิดไหนไม่จำเป็นต้องรักษา
  ก. แสงแดด 
  ข. แร่ธาตุ 
  ค. ดิน 
  ง.  น้ำมัน
3. อะไรต่อไปนี้ไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติ

  ก. มนุษย์ 
  ข. แร่ธาตุ 
  ค. น้ำ 
  ง. ป่า

4. จากสิ่งต่อไปนี้สิ่งใดทำหน้าที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเป็นพลังงานกล

  ก. เจอเนอเรเตอร์ 
  ข. อาเมอร์เจอร์ 
  ค. ไดนาโม
  ง.  มอเตอร์

5. อุปกรณ์ต่อไปนี้ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าเป้นพลังงานความร้อน

  ก. เตารีดไฟฟ้า 
  ข. พัดลม 
  ค.  เครื่องปั่นน้ำผลไม้
  ง.  เครื่องซักผ้า

6. เตาอบไมโครเวฟทำให้อาหารสุกโดยใช้ความร้อนจากคลื่น

  ก.  ไมโครเวฟ
  ข.  อินฟราเรด 
  ค.  อุลตราไวโอเลต
  ง.  เอกซ์เรย์

7. ในเตาไมโครเวฟมีหลอดแมกนีตรอน ซึ่งใช้ไฟบ้านทำหน้าที่ผลิตคลื่นไมโครเวฟซึ่งมีความถี่ 2,450 เมกะเฮิรตซ์ เมื่อคลื่นไมโครเวฟเข้าไปในอาหารจะทำให้

  ก.  โมเลกุลของน้ำในอาหารสั่นแรงขึ้น
  ข.  การสั่นของโมเลกุลน้ำและอาหารทำให้เกิดความร้อน
  ค.  พลังงานความร้อนที่เกิดขึ้นจะทำให้อาหารสุกอย่างรวดเร็ว
  ง.  ถูกทั้งข้อ ก. ข. และค.

8. เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านต่อไปนี้พวกใดที่ ไม่มีมอเตอร์

  ก.  เครื่องดูดฝุ่น เตารีดไฟฟ้า เครื่องเป่าผม
  ข.  นาฬิกาไฟฟ้า ผ้าห่มไฟฟ้า ตู้เย็น
  ค.  โทรทัศน์ เตาปิ้งขนมปัง กระดิ่งไฟฟ้า
  ง.  เครื่องปั่นน้ำผลไม้ เครื่องซักผ้า เครื่องตีไข่

9. ตัวนำไฟฟ้าที่ดีจะต้องมีคุณสมบัติเกี่ยวกับความต้านทานอย่างไร

  ก.  ความต้านน้อย
  ข.  ความต้านทานมาก
  ค.  ความต้านทานคงที่
  ง.  ความต้านทานเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

10. โลหะที่เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดีที่สุด ที่อุณหภูมิปกติ

  1. เหล็ก
  2. ทองแดง
  3. เงิน
  4. อะลูมิเนียม

  ก.ข้อ 1
  ข.ข้อ 2
  ค.ข้อ 3
  ง.ข้อ 4 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com