แบบทดสอบ วิชา พ 42101 สุขศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน่วยที่ 4 การสร้างเสริมสุขภาพการป้องกันโรค
เรื่อง โรคไข้เลือดออก

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ข้อใดคือพาหะนำโรคไข้เลือกออก

  ก.  ยุงดำ
  ข.  
  ยุงลาย
  ค.  
  ยุงเท้าช้าง
  ง.  
  ยุงก้นปล้อง
2. ข้อใดคืออาการ ในการติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกครั้งแรก
  ก.  ช็อก
  ข.  
  จะค่อยๆมีอาการเลือดออก
  ค.  
  จะมีไข้สูงลอย เหมือนไข้หวัดใหญ่
  ง.   
  ถูกทุกข้อ
3. การดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกควรทำอย่างไร

  ก.  ให้ผู้ป่วยพักผ่อนในที่ๆมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
  ข.  
  เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นบ่อยๆ
  ค.  
  เช็ดตัวด้วยน้ำธรรมดาหรือน้ำอุ่นบ่อยๆ
  ง.  
  ถูกทุกข้อ

4. ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสไข้เลือดออกห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดใด

  ก.  ยาแอสไพริน
  ข.  
  พาราเซทตามอล
  ค.  
  ยาพวกไอบรูโพรเฟน
  ง.  
  ถูกทั้งข้อ ก และ ค

5. ถ้าผู้ป่วยอ่อนเพลีย ตัวเย็นชื้น สีผิวคล้ำลง ตัวลาย แสดงว่าผู้ป่วยเข้าสู่ระยะใด

  ก.  ระยะไข้สูง
  ข.  
  ระยะไข้สูง
  ค.  
  ระยะฟื้น
  ง.  
  ผิดทุกข้อ

6. ผู้ที่ป่วยเป็นไข้เลือดออกควรงดเว้นอาหารหรือเครื่องดื่มในข้อใด

  ก.  นม
  ข.  
  ข้าวต้ม
  ค.  
  ช็อคโกแลต
  ง.  
  ไอศครีม

7. อาการเลือดออกที่พบบ่อยที่สุดคือบริเวณใด

  ก.  ผิวหนัง
  ข.  
  ช่องปาก
  ค.  
  กระเพาะอาหาร
  ง.  
  เล็บมือ เล็บเท้า

8. วัสดุในข้อใดเป็นที่อาศัยของพาหะของโรคไข้เลือดออก

  ก.  กระป๋อง
  ข.  
  ยางรถยนต์เก่า
  ค.  
  กะลา
  ง.  
  ถูกทุกข้อ

9. ข้อใดไม่ใช่วิธีการกำจัดพาหะของโรคไข้เลือกออก

  ก.  ใส่น้ำตาลที่จานรองขาตู้
  ข.  
  ใส่ทรายอะเบทในน้ำขัง
  ค.  
  การพ่นสารเคมีในบริเวณมุมอับภาย
  ง.  
  ใส่น้ำส้มสายชูจานรองกระถางต้นไม้

10. ข้อใดไม่เป็นการป้องกันไม่ให้เป็นไข้เลือกออก

  ก. ควรนอนในมุ้งหรือในห้องติดมุ้งลวดที่ปลอดยุงลาย
  ข.
  ควรเล่นในที่มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุง
  ค.
  ควรมีแสงสว่างส่องได้ทั่วถึง  มีลมพัดผ่านได้สะดวก
  ง.
  ไม่ควรเล่นในมุมมืดหรือบริเวณที่ไม่มีลมพัดผ่านจัดทำโดยครูประเทียน  กันทะเขียว
โรงเรียนเจ้าพระยาพิทยาคม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com