คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่

แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ทำดีๆนะภาพที่นักเรียนเห็นคือภาพสัตว์ชนิดใด

  ก. ไก่ 
  ข.  เป็ด
  ค.  นก
  ง.  ห่าน
   
2.สัตว์ชนิดใดมีขา 2 ขา
  ก. แมว 
  ข. หมู 
  ค. เป็ด
  ง.  ม้า
   
3. สัตว์ชนิดใดที่เลี้ยงไว้เป็นใช้งาน

  ก. นกแก้ว
  ข. ปลากัด
  ค. สุกร 
  ง. ช้าง
   

4.ก๊าบ ก๊าบ ก๊าบ เป็นเสียงร้องของสัตว์ชนิดใด

  ก. ไก่ 
  ข.  เป็ด
  ค.  นก
  ง. ห่าน
   

5. อาหารของแมวคืออะไร

  ก. ปลา 
  ข. ข้าวเปลือก 
  ค.  กระดูก
  ง.  แมลง
   

6. " รำปลายข้าว" เป็นอาหารของสัตว์ชนิดใด

  ก.  สุนัข
  ข.  ม้า
  ค. ช้าง 
  ง. เป็ด
   

7. สัตว์ชนิดใดออกลูกเป็นตัว

  ก. ไก่ 
  ข.  เป็ด
  ค.  สุกร
  ง.  นก
   

8. สัตว์ชนิดใดที่ไม่มีขน

  ก. ปลา 
  ข.เป็ด  
  ค. ไก่ 
  ง.  นก
   

9. "เล้า "คือที่อยู่ของสัตว์ชนิดใด

  ก. สุนัข 
  ข. ปลา 
  ค.  เป็ด
  ง.  วัว
   

10.ประโยคใดไม่เป็นความจริง

  ก.เป็ดกับไก่เป็นสัตว์ปีก
  ข.ปลาหายใจทางปาก
  ค.ช้างกับม้าเลี้ยงไว้ใช้งาน
  ง.จระเข้เป็นสัตว์เลื้อยคลาน อ.คนึงนิตย์  โพธิ์ทองนาค  ร.ร.บ้านคลองพระมอพิสัย อ.บางเลน จ.นครปฐม 73130