คุณเข้ามาเยี่ยมชมเรา
เป็นลำดับที่


แบบทดสอบชุดที่ 1

คำชี้แจง ให้นักเรียนเลือกคำตอบที่ถูกต้องที่สุด

1. ชื่อใดต่อไปนี้ ไม่ใช่ทีมฟุตบอล  football03_5.gif

  ก.  รีล มาดริด
  ข.  เอซี มิลาน
  ค.  ดัลลัส คาวบอยส์
  ง.  แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด
2. ข้อใด ไม่ใช่ตำแหน่งผู้เล่นของกีฬาฟุตบอล   rugbyball_3.gif 
  ก.  เซ็นเตอร์ฮาล์ฟ
  ข.  สต็อปเปอร์
  ค.  ฟิตเชอร์
  ง.  วิงแบ็ค
3. กีฬาฟุตบอลมีผู้เล่นทั้งหมดกี่คน     ping-pong_1.jpg

  ก. 5  คน 
  ข. 6 คน 
  ค. 7 คน 
  ง. 11 คน

4. ก๊ฬาฟุตบอล ใช้เวลาทั้งหมดเท่าไร    glove_1.gif

  ก.  45 นาที
  ข.  50 นาที
  ค.  90 นาที
  ง.  120 นาที

5. การฟลาว์ในลักษณะใด ถือว่าฟลาว์รุนแรง     tennis_01.jpg

  ก.  ใช้ไหล่กระแทก
  ข.  ใช้สะโพกกระแทก
  ค.  ดึงแขนคู่ต่อสู้
  ง.  เสียบสกัดจากด้านหลัง

6. ผู้ตัดสินในกีฬาฟุตบอล มีทั้งหมดกี่คน     baseball_02.jpgbaseball_02.jpgbaseball_02.jpg

  ก.  4 คน
  ข.  5 คน
  ค.  6 คน
  ง.  7 คน

7. ข้อใดคือชื่อของสนามฟุตบอล       bowling.gif         

  ก.  ไนกี้ อรีน่า
  ข.  โอลด์ แทรฟฟอร์ด
  ค.  เวลโลโดม
  ง.  แปซิฟิกโซน


8. นักเรียน ทั้งหมด 10 คน สอบวิชาสังคมศึกษา ได้คะแนน80 คะแนน จำนวน 8 คน ได้70 คะแนน จำนวน 2 คน จงหาค่าเฉลี่ยคะแนนที่ได้ (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)

  ก.  75 คะแนน
  ข.  78 คะแนน
  ค.  80 คะแนน
  ง.  81 คะแนน

9.มุมในข้อใดเป็นมุมฉาก        signal_light.gif  car_03_2.jpg

  ก.  มุม 45ั องศา
  ข. มุม 60 องศา 
  ค.  มุม 90 องศา
  ง.  มุม 120 องศา
   

10. 1.2 , 1.4 ,1.8........

  1. 2.0
  2. 2.2
  3. 2.6
  4. 2.8

  .........................................................................................................................

  ship.jpgจัดทำโดย นายสุชาติ เพชรแดง