ข้อที่ 1

 

 

1. ข้อใดมีคำที่สะกดผิด

ก. สะกด  สะกัด  สะกิด
ข. สะดุ้ง  สะดุด  สะดึง
ค. สะบัก  สะบัด  สะขั้น
ง. สะอาด  สะอึก  สะอื้น
   

 

 

โดย ณัฐกานต์  ตะวันแสงอร่าม

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com