ภาษาไทย กข ปี 2532

 

 

 

จำนวนข้อสอบทั้งหมด  100  ข้อ

ตอนที่ 1  ข้อ  1-22

เริ่มทำได้ค่ะ

(ข้อ 9-22 สูญหาย)

ตอนที่ 2  ข้อ  23-44

เริ่มทำได้ค่ะ

(ข้อ 31-44 สูญหาย)

ตอนที่ 3  ข้อ  45-61

เริ่มทำได้ค่ะ

(ข้อมูลสูญหาย)

ตอนที่ 4  ข้อ  62-80

เริ่มทำได้ค่ะ

(ข้อ 70-80 สูญหาย)

ตอนที่ 5  ข้อ  81-100

เริ่มทำได้ค่ะ

(ข้อ 89-100 สูญหาย)

    

โดย ศิริพร  เหล่าภรตตระกูล

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com