ภาษาไทย กข ปี 2535

 

 

     ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชา ภาษาไทย กข 2535 นี้ ได้ทำขึ้นเพื่อให้ผู้อ่านได้เปรียบเทียบและวิเคราะห์ ลักษณะของข้อสอบเพื่อเป็นแนวทางในการอ่านหนังสือสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวิชาภาษาไทย ได้อย่างถูกต้องถ้าหากว่าพิจารณาข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยในวิชานี้แล้วจะพบว่าแนวข้อสอบมักจะใกล้เคียงกัน ทุกปี หรือเหมือนแนวข้อสอบเก่าที่เคยออกมาหากได้ฝึกฝนก็จะสามารถเห็นข้อสอบในปีต่อไปได้ซึ่งจะก่อให้เกิดความมั่นใจในการทำข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้มากขึ้น

     ทางเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวอย่างข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัยฉบับนี้จะสามารถช่วยให้ผู้อ่านสามารถสอบผ่านวิชา ภาษาไทย ด้วยคะแนนระดับสูงจนกระทั่งสอบเข้ามหาวิทยาลัยได้สมหวังตั้งใจ

โดย รสริน บวรวิริยพันธุ์

 จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2550

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com