ข้อสอบเข้ามหาวิทยาลัย วิชาภาษาไทย เดือนตุลาคม ปี2541

แบ่งออกเป็น 5 ตอนดังนี้

ตอนที่ 1                        ข้อ 1.- 20.

  ตอนที่ 2                        ข้อ 21.- 40

   ตอนที่ 3                        ข้อ 41.- 60

   ตอนที่ 4                        ข้อ 61.- 80.

  ตอนที่ 5                        ข้อ 81.- 100

 

 

                                
                           

     ชุติมา  ศรีสิทธิรัตน์กุล

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2543

thaigoodview.com Version 17.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com