ไปอบรมนักเรียนเรื่องการใช้อินเทอร์เน็ตและการจัดทำ e-portfolio

ให้กับนักเรียนชั้นม.1 จำนวน 80 คน โรงเรียนแกลงวิทยสถาวร อำเภอแกลง จ.ระยอง

เมื่อเดือนเมษายน 2548

tgv-22-04-2548-00001.jpg

tgv-22-04-2548-00002.jpg

tgv-22-04-2548-00004.jpg

tgv-22-04-2548-00005.jpg

tgv-22-04-2548-00006.jpg

tgv-22-04-2548-00007.jpg

tgv-22-04-2548-00008.jpg

tgv-22-04-2548-00010.jpg

 คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com
Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com All rights reserved.