การเสนอผลงาน

Photo 1Photo 2Photo 3Photo 4Photo 5Photo 6Photo 7Photos 8Photos 9

webmaster@thaigoodview.com

สวัสดีครับ

การประชุมทางวิชาการ โครงการพัฒนาครูต้นแบบและครูแกนนำ ปี 2545 เรื่อง มหกรรมการเสนอผลงานเชิงประเมินของ ครูต้นแบบ ครูแกนนำ ของสถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษาส่วนกลาง โดย สำนักงานสามัญศึกษากรุงเทพมหานคร วันที่ 30-31สิงหาคม 2545 และ1 กันยายน2545 ณ หอประชุมสโมรสรตำรวจ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร

ภาพถ่ายนี้จะนำเสนอไว้ 30 วัน แล้วจะเอาภาพใหญ่ออก คงเหลือไว้แต่ภาพเล็ก


คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2545
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail :
thaigoodview@hotmail.com
ICQ : 82032264

Copyright(c) 2001 www.thaigoodview.com All rights reserved.