ค่ายม.3 สตรีศรีสุริโยทัย 48

Homeวันที่ 05 หน้า 01วันที่ 06 หน้า 01พิเศษ หน้า 01

 

 สวัสดีครับ

 ภาพชุดที่นำมาเสนอทั้งหมดนี้ เป็นภาพกิจกรรมเนตรนารี ยุวกาชาด และผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เขตสาทร กทม. ได้ไปเข้าค่ายพักแรมที่ ค่ายศรีกะอางค์ อ.บ้านนา จ.นครนายก ตั้งแต่วันที่ 5-6-7 มกราคม 2549

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันอังคารที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549

thaigoodview.com Version 13.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

Copyright(c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.